Skládači děsivé fotografie

05.11.2015 09:26

Šikovné ruce na sestavení děsivé fotografie mělo čtrnáct skládačů. Všem děkujeme a zajímavou knihu (Zánik domu Usherů a jiné povídky - E. A. Poe) posíláme těmto z nich: Janě Veselé, Petru Marešovi a Věře Hercíkové. Blahopřejeme! Nakonec připomenu: s hrůzostrašnou fotografií máme ještě velké plány! Podívejte se na ni: není rozkošná?! Prosím o chvilku strpení… divka.jpg